ALAT I PRIBOR

Profesionalni kompleti alata koji će zadovoljiti sve potrebe za rad električara, mehaničara, montera telekomunikacija i informatičara.

  • Alat i pribor za obradu kabela, skidanje izolacije, rezanje i sječenje
  • Alat i pribor za rad pod naponom
  • Sistemi za provlačenje kabela (sajle i foršpani)
  • Klasičan alat i pribor
  • Izolir trake
  • Kompleti alata u koferima, torbama, ruksacima, prslucima i pojasevima

Kompletan alat potreban za rad pod naponom. Alat se izrađuje iz visokokvalitetnih materijala i zaštićuje primjenom najnovijih tehnologija. Nad alatom se kontinuirano provodi testiranje prema VDE Normi 1000 V IEC 60900:2004

Sistemi za provlačenje kabela obuhvaćaju: metalne sajle za provlačenje, sajle za provlačenje PERLON, sajle u kućištima za lakšu manipulaciju i sajle većih dužina na stalcima.