Bit odvijači

Bit odvijači s raznim nastavcima (bitovima), pojedinačno ili u kompletima, s raznim tipovima ručki. Više o tipovima ručki i bitovima (nastavcima), veličinama i kompletima bitova s ili bez ručke u .pdf ispod slika