Black line kliješta

Black line kliješta svih tipova i namjena s ergonomskim dvo-komponentnim ručkama, pojedinačno ili u kompletima. Više o vrstama i podacima o alatu u .pdf ispod slika