Brojevi za ukucavanje

Brojevi za ukucavanje u metal ili drvo raznim veličinama. Više o tipovima, obliku i veličinama slova u .pdf ispod slika