EBERLE EM 524 89

Regulacijski uređaj, 230 V, 16A, LCD ekran, dva modela rada grijanje/hlađenje, prikaz stvarne, zadane temp. i postavljenih parametara.