ELEKTROMATERIJAL

U ponudi imamo cijeli spektar elektroinstalacijskih materijala:

  • Materijali za učvršćivanje i montažu
  • Žičane kabelske police
  • Kutije i pribor
  • Elektro ormari
  • Kanali i oprema
  • Cijevi i pribor

Žičane kabelske police FLEXNET su namijenjene prije svega za izradu kabelskih trasa za električne vodiče u granama jake i slabe struje ili cijevne razvode raznih vrsti medija (tekućina ili plinova). Kabelske police su sastavljene od žičane mreže savijene u oblik žlijeba odgovarajućih dimenzija. Standardno se izrađuju s površinskom zaštitom galvanski (GZ) ili vruće pocinčano (ZZ) ili iz nehrđajućeg čelika (NR).

Konzole, držači i nosači za montažu žičanih kabelskih polica svih dimenzija na zid. Bogati izbor konzola, držača i nosača omogućuje montažu najzahtjevnijih trasa žičanih kabelskih polica uz podove i uz zidove u horizontalnom ili vertikalnom smjeru. Neki noseći elementi su univerzalni za više tipova trasa tako da se reducira broj elemenata za montažu. Neki elementi imaju više funkcija kao npr. FD1 osim za montažu polica služi i kao nosač aparata na trasi žičanih kabelskih polica.

Pribor za ovjes trase žičanih kabelskih polica uz stropove ili sl. “zračne” trase, sastoji se od nosivih profila, navojnih šipki, držača navojnih šipki, stropnog ovjesa i elemenata za spajanje. Prema veličini kabelske trase, željenim udaljenostima od stropa, zahtjevima za podizanjem, spuštanjem ili grananjem trase kombinacijom ponuđenih elemenata možemo trasirati i najzahtjevnije trase žičanih kabelskih polica.

Poklopci žičanih kabelskih polica širine od 60 mm do 360 mm. Iako je osnovni princip žičanih kabelskih trasa da budu otvorene i pristupačne sa svih strana (hlađenje visokonaponskih kablova, dezinfekcija i pranje trasa u prehrambenoj industriji i sl.), pojedine trase zahtijevaju da na nekim dijelovima budu pokrite i time zaštićene odozgo (zaštita od UV zračenja, od prodora mehaničkih nečistoća kao šljunak, pijesak, razno zrnje u prehrambenoj industriji i sl.). Površinska zaštita GZ galvanski pocinčano sloj Zn min. 10 µm, dužina 1 m.

Iako su kabeli u trasama od žičanih kabelskih polica pregledni i daju se jednostavno odvajati, aranžirati i trasirati kabelskim vezicama, kod provođenja nekih složenijih i zahtjevnijih trasa dolazi do potrebe odvajanja kabela pregradom. Prema visinama žičanih kabelskih polica od 30 mm, 60 mm i 120 mm u ponudi su pregrade za žičane kabelske police visine 60 mm ili 120 mm. Pregrade se jednostavno montiraju savijanjem jezičaca oko žice žičane kabelske police. Površinska zaštita GZ, galvanski pocinčano, sloj Zn min. 10 µm, dužina 125 cm.

Flexnet sistem žičanih kabelskih polica ne zahtijeva dodatne elemente kao što su kutovi, spojnice, redukcije i raznoliki i brojni pribor. Sve elemente je moguće izraditi isijecanjem i savijanjem žica žičanih kabelskih polica. Od pribora u ponudi postoje dvije vrste spojnica, zaštitnih PVC čepova, vijak s maticom i metalna tipla.

Montaža žičanih kabelskih polica nije zahtjevna i ne traži posebnu pripremu i alate. Za trasiranje svakako trebamo montažne škare FM1, udarnu bušilicu, svrdlo 8 mm, viličasti ključ 10 mm, čekić i cink sprej FM-MOT za zaštitu rezanih dijelova. Kod montaže moramo voditi računa o opterećenosti žičanih kabelskih polica, konzola i nosača te o sredini u kojoj se vrši montaža s obzirom na površinsku zaštitu. Radi fleksibilnosti montaže sve spojeve, horizontalne ili vertikalne kuteve, redukcije i sl. izrađujemo i prilagođavamo ih na licu mjesta.