Elektronička kliješta

ESD elektronička kliješta i pribor, pojedinačno ili u kompletima. Više o vrstama i podacima o alatu u .pdf ispod slika