Elektronički termostat Terra-Heat

Elektronički termostat za upravljanje topline (grijanje/hlađenje) zraka ili podloge u terariju/vivariju, kućicama, kotilištima, boksovima za male životinje, temperature vode u akvariju ili temperature zemlje (supstrata) u klijalištu. Temperatura se snima pomoću temperaturne kabelske sonde. 

Jednostavna upotreba – termostat se utakne u utičnicu, sonda se smjesti u željeno mjerno mjesto i priključi se bilo koja grijača folija (ULTRATHERM), grijači kabel/grijača mreža (ECOFLOOR)  ili bilo koje drugo grijače tijelo (ECOSUN) namijenjeno za primjenu u uzgajalištima do snage grijanja maksimalno 3600W.

Termostat nije namijenjen za upravljanje temperaturom površine grijaćih tijela, temperatura bi se trebala snimati temperaturnom sondom u tvarima koje akumuliraju toplinu iz grijačeg tijela i gdje dolazi do sporijih promjena temperatura kao što su zemlja (supstrat), pijesak, zrak, staklo terarija/vivarija itd. Električna grijača tijela uobičajeno imaju brzu dinamiku grijanja/hlađenja, a kako termostat snima toplinu periodično svakih 4 min postoji velika opasnost od prekoračenja željene postavljene temperature (pregrijavanja).

Tehnički podaci:

Model/tip:    termostat Terra Heat TC 100            

Raspon regulacije temperature: 5- 49°C

Signalizacija uključenja: upali se zelena LED dioda

IP zaštita termostata: IP21

Ulazno napajanje: 230Vac (+10% / – 15%) 50/60Hz 

IP zaštita sonde: IP68

Izlazno napajanje: 230Vac 50/60 Hz

Učestalost snimanja temperature: 1× / 4 min

Maksimalno opterećenje napajanja: 16A/3600W

Temperatura rada:  -5 – 55°C

Sonda: odvojiva (konektor), dužina kabela 2 m

Temperatura skladištenja: :  -5 – 60°C

Temperaturna preciznost: +/- 0,5°C (+/- 1°F) 

Dozvoljena vlažnost zraka: 5 – 95%