ELSR-M 10(15) BO

Samoregulacijski grijaći kablovi ELSR-M snage 10 ili 15 W/m pri temperaturi 10°C za zaštitu cijevi od zamrzavanja (podno grijanje unutarnjih prostora) su specijalni grijači kojima snaga grijanja ovisi o temperaturi okoline (Krivulju ovisnosti snage ELSR-M kablova ucrtane su u dijagramu, a tipove ELSR-M kabela vidi u pdf. dodatku).
Kabeli su napravljeni tako da se između dva vodiča nalazi poluvodička grijača jezgra koja u ovisnosti o vanjskoj temperaturi mijenja otpor i s time i snagu grijanja. Sa povećanjem vanjske temperature raste otpor grijače jezgre čime se automatski smanjuje snaga grijanja. Pri snižavanju vanjske temperature dolazi do obrnutog procesa i snaga grijanja se povećava. Ove karakteristike ima svako mjesto po cijeloj dužini kabela. Ne mijenja se snaga cijelog kabela već samo oni dijelovi kabela koji su izloženi raznim temperaturama. Kabel može prolaziti kroz razna temperaturna područja, a grijati će samo tamo gdje je potrebno čime se štedi energija (kabeli se mogu dodirivati ili križati bez opasnosti od pregrijavanja ili topljenja kabela). Dvostruka izolacija TPE (termoplastični elastomer) s zaštitnim opletom osigurava visoku zaštitu od strujnog udara, prodora vlage i otpornost na mehanička oštećenja. Temperaturna otpornost kablova je 65°C.
Uz uštedu energije samoregulacijski kablovi imaju i druge prednosti jer se mogu krojiti točno u potrebnim dužinama i mogu služiti za sve vrste vanjskih i unutarnjih grijanja.
Kablovi se isporučuju u dužinama prema želji kupca. Kablovi mogu biti izrađenih krajeva i spojeni s hladnim krajem u potrebnoj dužini. Ako se kupuje samo grijači kabel, za njegovo korištenje potrebno ga je zaštititi i spojiti na dovodni kabel (hladni kraj) upotrebom KIT č.4 (komplet za izradu završetka i priključka na hladni kraj).