FD 1

FD 1 držač žičanih kabelskih polica FN 60 i FN 140 i nosač kutija aparata na trasi žičanih kabelskih polica.

Držači (nosači) se standardno proizvode sa površinskom zaštitom galvanskim ili vrućim cinčanjem i u izvedbi od nehrđajućeg čelika (GZ – galvanski cinčano, sloj Zn min. 10 µm; ZZ – vruće cinčano, sloj Zn min. 120 µm; NR – nehrđajući čelik 1,4301).

Nosači, osim učvršćivanja polica na zid, služe za montažu instalacijskih kutija (vatrodojava, sklopke, utičnice i sl.) na svim žičanim kabelskim policama visine 60 mm.

Montaža polica na nosače vrši se utiskivanjem jezičaca nosača oko žica police.