FENIX THERM 100

Elektronski termostat za optimalnu regulaciju podnog grijanja na tri načina:
1. kontrola i regulacija temperature prostora
2. kontrola i regulacija temperature poda podnom sondom
3. kontrola i regulacija temperature prostora sa zaštitom pregrijavanja poda

Termostat se isporučuje s dvije varijante lica i okvira zaobljenih “Eljo Trend” i oštrih “Elko RS” linija kućnih sklopki i priključnica. Termostat je ispitan u švedskom Institutu SEMCO i namijenjen je upotrebi u vlažnim prostorima.

Termostat se ugrađuje direktno u podžbuknu elektroinstalacijsku kutiju. Prednji panel se sastoji od dvopolne sklopke i dualnog LED indikatora: crveno – uključeno grijanje; zeleno – termostat pod naponom. Postavljena temperatura se može zaključati na unutrašnjoj strani kotačića za regulaciju termostata.