FZ 4 spojnica navojnih šipki M8

FZ 4 spojnica navojnih šipki M8 služi za međusobno spajanje i povezivanje dviju navojnih šipki kada njihova pojedinačna dužina nije dovoljna. Površinska zaštita GZ galvanski pocinčano sloj Zn min. 10 µm, dužina 1 m.