Grijače folije za stropno grijanje

ECOFILM C grijače folije pružaju idealno stropno grijanje. Reguliranje se postiže sa termostatom. Zbog povoljnog temperaturnog profila temperatura zraka u prostoru, može biti manja za 1 do 2 °C čime se štedi 6 do 12% energije.