Grijači kablovi PDS1P

Grijači kablovi PDS1P namijenjeni su za brže učvršćenje i dozrijevanje betona kod građevinskih radova naročito zimi kada vlaga i niske vanjske temperature negativno djeluju na učvršćenje i dozrijevanje betonske smjese i produžuju ih do nekoliko mjeseci ili tijekom cijele godine kada je potrebno skratiti rokove gradnje. Upotrebom grijaćih kablova ubrzava se rok dozrijevanja betona za nekoliko puta bez utjecaja na njegovu kvalitetu. Upotrebom grijačeg kabela ubrzavaju se i skraćuju rokovi i svih drugih građevinskih radova koji ovise o skrućivanju i dozrijevanju betona.

U ponudi su gotovi kablovi raznih dužina s priključkom za napajanje. Snaga grijanja PDS1P grijačeg kabela je 40 W/m.

Konstrukcija grijačeg kabela omogućuje jednostavnu montažu i napajanje. Montažu grijačeg kabela izvodimo prije zalijevanja betonom tako da grijači dio učvrstimo stezajućim vezicama uz armaturu. Minimalna temperatura za montažu kabela je -10°C. Promjer luka i razmak grijačih kabela ne smije biti manji od 60 mm. Grijači kabel mora biti zaliven u betonsku smjesu barem 5 cm sa svih strana. Ukupna instalirana snaga grijačeg kabela ovisi o debljini betona i okolnim uvjetima (vlaga i minimalne temperature), ali ne smije prelaziti snagu od 400W/m². Za jednostavno priključenje na struju grijači kablovi imaju dovodni kabel dužine 3 m s SCHUKO utikačem. Po završetku ukrućivanja i dozrijevanja betona dovodni kabel jednostavno presječemo čime iskorišteni grijači kabel ostaje u betonskoj deki.