IRC panel 260

IRC panel 260 je posebno izrađen panel za zagrijavanje IC kabina. Svojim dimenzijama 1130×360 mm, tehničkim karakteristikama i snagom grijanja 260W u potpunosti zadovoljavaju ugradnji u IC kabine. Na jednu IC kabinu moguća je ugradnja više panela od kojih jedan mora imati ugrađenu temperaturnu sondu (IRC tip S). Paneli nemaju montažne dijelove već se učvršćuju specijalnim drvenim okvirima koje biramo prema dimenziji panela. Panel ima svoj napojni kabel s specijalnim konektorom za napojnu jedinicu regulatora topline IRT 1.