IRC panel 575 S

IRC panel 575 S je posebno izrađen panel za zagrijavanje IC kabina koji ima ugrađenu temperaturnu sondu kojom se pomoću regulatora topline IRT 1 regulira temperatura površine panela, a time i temperatura unutar IC kabine. Svojim dimenzijama 1130×780 mm, tehničkim karakteristikama i snagom grijanja 575 W u potpunosti zadovoljavaju ugradnji u IC kabine. Na jednu IC kabinu mora se ugraditi jedan ovakav panel sa temperaturnom sondom kako bi se pomoću regulatora topline IRT 1 mogla regulirati temperatura drugih panela (maks. do 5 kom.) Paneli nemaju montažne dijelove već se učvršćuju specijalnim drvenim okvirima koje biramo prema dimenziji panela. Panel ima svoj napojni kabel i kabel temperaturne sonde s specijalnim konektorima za napojnu jedinicu regulatora topline IRT 1.