Ispitivači i mjerači napona

Ispitivači i mjerači napona – “dus pol” u više varijanti s led pokazivačima ili LCD ekranom. Više u .pdf ispod slika.