Arhiva Alat za rad pod naponom (VDE) - Alkorel

Ključevi i pribor VDE

VDE ključevi raznih vrsti za rad pod naponom

Sječenje i rezanje kablova VDE

Sječenje i rezanje kablova VDE sjekačima, pilama i skidanje izolacije noževima.

Kliješta VDE

VDE kliješta svih oblika i namjena pojedinačno ili u kompletima

Odvijači VDE

VDE odvijači za rad pod naponom 1000V, plošni, križni, nasadni