Arhiva Izolir trake za električare - Alkorel

Izolirajuća traka za ekstremne uvjete

Visoko kvalitetna izolir traka (PVC) za električare otporna na ekstremne uvjete

Samo vulkanizirajuća izolir traka

Samo vulkanizirajuća izolir traka odličnih dielektričnih svojstava

Klasične izolirajuće trake

Visoko kvalitetne izolir trake za električare