Arhiva Tip EK, EKD, EKE većih dimenzija - Alkorel

EKE 60×60

Kanal zaobljenog poklopca za veće instalacije, dimenzija 60×60 mm, unutarnjeg presjeka 2600 mm²

EKD 80×40

Kanal kvadratnog oblika za veće instalacije, dimenzija 80×40 mm, unutarnjeg presjeka 2430 mm²

EKD 100×40

Kanal kvadratnog oblika za veće instalacije, dimenzija 100×40 mm, unutarnjeg presjeka 3010 mm²

EKE 100×60

Kanal zaobljenog poklopca za veće instalacije, dimenzija 100×60 mm, unutarnjeg presjeka 4600 mm²

EK 120×40

Kanal kvadratnog oblika za veće instalacije, dimenzija 120×40 mm, unutarnjeg presjeka 3665 mm²

EKE 140×60

Kanal zaobljenog poklopca za veće instalacije, dimenzija 140×60 mm, unutarnjeg presjeka 7000 mm²

EKE 180×60

Kanal zaobljenog poklopca za veće instalacije, dimenzija 180×60 mm, unutarnjeg presjeka 9000 mm²