Arhiva Konzole, nosači i držači za montažu trasa žičanih kabelskih polica - Alkorel

FD 1

FD 1 držač žičanih kabelskih polica FN 60 i FN 140 i nosač kutija aparata na trasi žičanih kabelskih polica

FP 1

FP 1 podni nosač žičanih kabelskih polica svih profila za horizontalne ili vertikalne razvode

FK 1

FK 1 (nova) konzola za police FN 603, FN 60, FN 1403 i FN 140

FK 1

FK 1 konzola za police FN 60, FN 603, FN 140 i FN 1403

FK 2-A ; FK 2-B

FK 2-A (nova) konzola za police FN 240,
FK 2-B (nova) konzola za police FN 2402

FK 2

FK 2 konzola za police FN 240 i FN 2402

FK 3

FK 3 (nova) konzola za police FN 360 i FN 3602

FK 3

FK 3 konzola za police FN 360 i FN 3602

FK 4 ; FK 5 (novo)

FK 4 (nova) konzola za police FN 480 i FN 4802,
FK 5 (nova) konzola za police FN 600

FD 2

FD 2 držač žičanih kabelskih polica FN 603