Arhiva Montaža i tehničke karakteristike - Alkorel

Upute za montažu 3

Montaža prema tipu opterećenja žičanih kabelskih polica, konzola i ovjesa te provođenje uzemljenja žičanih kabelskih polica.

Upute za montažu 2

Izrada trase žičanim kabelskim policama je još jedna prednost Flexnet sistema jer za trasiranje nisu potrebni nikakvi dodatni elementi (kutovi, spojevi, redukcije).

Zašto koristiti FLEXNET

Prednosti žičanih kabelskih polica FLEXNET

Upute za montažu 1

Upute za montažu, potreban alat i pribor te odabir vrste površinske zaštite prema sredini i namjeni gdje se vrši montaža žičanih kabelskih polica.