Arhiva Garderobni ormari - Alkorel

Metalni ormarić za arhiviranje poslovne dokumentacije

Dostupno u raznim bojama i veličinama […]

Garderobni ormar dvoja vrata s klupicom drvo/metal TRITON

Samostojeći garderobni ormari s dvoja vrata na klupici

Garderobni ormar troja vrata drvo/metal TRITON

Samostojeći garderobni ormari s troja vrata.

Osmero boksni garderobni ormari TRITON

Garderobni ormari s osam pretinaca (boksa)

Šestero boksni garderobni ormari TRITON

Garderobni ormari s šest pretinaca (boksa)

Četvero boksni garderobni ormari s klupicom TRITON

Garderobni ormar s četiri pretinca (boksa) na klupi

Četvero boksni garderobni ormari TRITON

Garderobni ormari s četiri zasebna pretinca (boksa)

Osmero boksni

Ormar s osam odvojenih samostalnih boksova

Garderobni ormar dvoja vrata drvo/metal TRITON

Samostojeći garderobni ormari s dvoja vrata.

Šestero boksni

Ormar sa šest odvojenih samostalnih boksova

Četvero boksni

Četiri odvojena samostalna pretinca

Četvero boksni s klupicom

Četiri odvojena samostalna boksa na klupici