Arhiva Metalni garderobni boksovi - Alkorel

Osmero boksni

Ormar s osam odvojenih samostalnih boksova

Šestero boksni

Ormar sa šest odvojenih samostalnih boksova

Četvero boksni

Četiri odvojena samostalna pretinca

Četvero boksni s klupicom

Četiri odvojena samostalna boksa na klupici