Arhiva Regulacija temperature IC kabina - Alkorel

Regulator IRT 01

Regulacijska jedinica IC kabina s kompletnom opremom. Regulacija temperature, vremena i svjetla.