Arhiva Grijače trake i folije ULTRATHERM - Alkorel

Happy Hamster grijača folija

Happy Hamster – grijača folija – svojim dimenzijama grijača folija idealna je za uzgajivače raznih vrsta glodavaca.

Viv Mat grijače folije

Viv Mat – grijače folije – svojim dimenzijama grijače folije namijenjene grijanju cijelih ili većine ploha u vivariju ili terariju

Viv Strip grijače trake

Viv Strip – grijače trake – namijenjene grijanju duguljastih ploha u vivariju ili terariju (gmazovi)