Arhiva Električne grijače mreže za podno grijanje - Alkorel

LDTS 100W/m²

Mreža s dvožilnim grijačim kabelom 100W/m² za osnovno ili dopunsko grijanje svih unutarnjih prostora

LDTS 160W/m²

Mreža s dvožilnim grijačim kabelom 160W/m² za osnovno ili dopunsko grijanje svih unutarnjih prostora