Arhiva Traseri,tragači,ispitivači i testeri ožičenja - Alkorel

KE 801 Fiber & Copper

Set KE 801 Fiber&Copper otkriva kvarove na žicama, otkriva odgovarajuće parice žica, razdvojene parice i pronalazi prekinute parice/kabele u zidovima i neoznačenim snopovima na bilo kojoj vrsti kabela i žica, uključujući i optičke kabele

KE 701 TELCO Cable Finder Kit

KE701 – Telco set za trasiranje kabela sa “ zaštitom podataka”. Prenaponski zaštićen do 400 V AC/DC. Sinusni oblik i visoka impedancija štite od smetnji.

KE 501 Electric Cable Finder Kit

Uređaj za trasiranje svih vrsti kabela, žica i parica žica. Prenaponski zaštićen do 400V. Sadrži indikator upozorenja za napone iznad 100 V.

KE 401 IT Network ID Kit

Uređaj za trasiranje kabela pronalazi sve vrste kabela, žica i parica žica. Prenaponski zaštićen do 120 V, mogućnost testiranja Data Portova.

TP09D

TP09D analogn Buttset s LCD ekranom, čvrst , izdržljiv, vodootporan prijenosni telefon za testiranje nudi nadmoćnu kvalitetu po pristupačnoj cijeni.

KE 301 Classic Cable Finder Kit

Uređaj za trasiranje svih vrsta kabela, žica i parica žica. Prenaponski zaštićen do 110 V AC.

KE7200

KE7200 testira kabele, mjeri se duljina kabela, provjera razdvojenih parica i kartiranje žice. Ovim načinom moguće je prepoznati bilo koji kvar strujnog kruga. Identificira poznatu utičnicu (jack) na prespojnom panelu na dva načina, switch ili hub, provjerava da li je kutija aktivna na mreži, prikazuje prepoznate brzine veze i prebacivanjem na jedan od 4 tonska moda traganja koje odašilje na svim paricama žice jasno određuje pripadajući port uz pomoć SONDE. Testira PoE prema IEEE 802.3af standardu. IP testom prikazuje se IP adresa dodijeljena uređaju KE7200 putem DHCP-a i nakon toga postavlja u red zahtjeve za informacijama IP adresa koje se izlistavaju na zaslonu. KE 7200 omogućuje prijenos pohranjenih mjerenih podataka u PC (Windows OS).

KE7100

KE7100 testira kabele, mjeri se duljina kabela, provjera razdvojenih parica i kartiranje žice. Ovim načinom moguće je prepoznati bilo koji kvar strujnog kruga. Identificira poznatu utičnicu (jack) na prespojnom panelu na dva načina, switch ili hub, provjerava da li je kutija aktivna na mreži, prikazuje prepoznate brzine veze i prebacivanjem na jedan od 4 tonska moda traganja koje odašilje na svim paricama žice jasno određuje pripadajući port uz pomoć SONDE. Testira PoE prema IEEE 802.3af standardu.

KE6001

ICHECK plus

Provjeravanje ISDN-S/T-sučelja uređajem ICHECKplus vrlo je jednostavno i brzo čak i za ispitivača koji nije stručnjak za područje telekomunikacija jer je prilagođen korisniku.