Arhiva Mrežni (network) testeri - Alkorel

KE7200

KE7200 testira kabele, mjeri se duljina kabela, provjera razdvojenih parica i kartiranje žice. Ovim načinom moguće je prepoznati bilo koji kvar strujnog kruga. Identificira poznatu utičnicu (jack) na prespojnom panelu na dva načina, switch ili hub, provjerava da li je kutija aktivna na mreži, prikazuje prepoznate brzine veze i prebacivanjem na jedan od 4 tonska moda traganja koje odašilje na svim paricama žice jasno određuje pripadajući port uz pomoć SONDE. Testira PoE prema IEEE 802.3af standardu. IP testom prikazuje se IP adresa dodijeljena uređaju KE7200 putem DHCP-a i nakon toga postavlja u red zahtjeve za informacijama IP adresa koje se izlistavaju na zaslonu. KE 7200 omogućuje prijenos pohranjenih mjerenih podataka u PC (Windows OS).

KE7100

KE7100 testira kabele, mjeri se duljina kabela, provjera razdvojenih parica i kartiranje žice. Ovim načinom moguće je prepoznati bilo koji kvar strujnog kruga. Identificira poznatu utičnicu (jack) na prespojnom panelu na dva načina, switch ili hub, provjerava da li je kutija aktivna na mreži, prikazuje prepoznate brzine veze i prebacivanjem na jedan od 4 tonska moda traganja koje odašilje na svim paricama žice jasno određuje pripadajući port uz pomoć SONDE. Testira PoE prema IEEE 802.3af standardu.

KE6001