Arhiva Tragači parica, traseri i ispitivači ožičenja - Alkorel

KE 801 Fiber & Copper

Set KE 801 Fiber&Copper otkriva kvarove na žicama, otkriva odgovarajuće parice žica, razdvojene parice i pronalazi prekinute parice/kabele u zidovima i neoznačenim snopovima na bilo kojoj vrsti kabela i žica, uključujući i optičke kabele

KE 701 TELCO Cable Finder Kit

KE701 – Telco set za trasiranje kabela sa “ zaštitom podataka”. Prenaponski zaštićen do 400 V AC/DC. Sinusni oblik i visoka impedancija štite od smetnji.

KE 501 Electric Cable Finder Kit

Uređaj za trasiranje svih vrsti kabela, žica i parica žica. Prenaponski zaštićen do 400V. Sadrži indikator upozorenja za napone iznad 100 V.

KE 401 IT Network ID Kit

Uređaj za trasiranje kabela pronalazi sve vrste kabela, žica i parica žica. Prenaponski zaštićen do 120 V, mogućnost testiranja Data Portova.

KE 301 Classic Cable Finder Kit

Uređaj za trasiranje svih vrsta kabela, žica i parica žica. Prenaponski zaštićen do 110 V AC.