Arhiva Grijači kabeli za zaštitu krovova i okapnica od snijega, leda i zamrzavanja - Alkorel

ELSR-N(A) 20(30) BO

Vidi pod samoregulirajući grijaći kabeli.

MPSV 20 W/m

Ecofloor MPSV univerzalni jednožilni grijaći kabel s punim zaštitnim opletom, UV zaštićen, snage grijanja 20 W po dužnom metru.

MADPSP 25 W/m

Ecofloor MADPSP univerzalni dvožilni grijaći kabel s punim zaštitnim opletom, UV zaštićen, snage grijanja 25 W po dužnom metru.

MADPSP 20 W/m

Ecofloor MADPSP univerzalni dvožilni grijaći kabel s punim zaštitnim opletom, UV zaštićen, snage grijanja 20 W po dužnom metru.

ADPSV 18 W/m

Ecofloor ADPSV univerzalni dvožilni grijaći kabel s punim zaštitnim opletom, UV zaštićen, snage grijanja 18 W po dužnom metru.

ADPSV 20 W/m

Ecofloor ADPSV dvožilni grijaći kabel s punim zaštitnim opletom, UV zaštićen, snage grijanja 20 W po dužnom metru.