KE 401 IT Network ID Kit

Visoka snaga izlaza 

Visoka impedancija za ISDN, xDSL, Ethernet

Prenaponski zaštićen do 120 V

Sinusni signal za smanjenje preslušavanja

Prepoznavanje ISDN signala

LED indikator jačine signala s filterom šuma

Ugrađena LED lampica na vrhu sonde

Komplet uređaja KE401 IT otkriva kvarove na žicama, otkriva odgovarajuće parice žica, razdvojene parice i pronalazi prekinute parice/kabele u zidovima i neoznačenim snopovima.
Ovaj set ubrzava instalaciju ili održavanje svih vrsta žica i kabela, uključujući i napojne kabele, telefonske i podatkovne vodove, automatiku u zgradama i protuprovalničke i vatrodojavne alarme.

EASYTEST400 može prenositi dva kontinuirana sinusna zvučna vala (Solid) ili dva isprekidna sinusna zvučna vala (Alt). Solid ili Alt funkcija lako se odabire pritiskom na određeni gumb bez potrebe za otvaranjem uređaja. LED indikator kraj funkcije prikazuje koja je odabrana.
Ako je EASYTEST400 u “CONT” položaju priključen kabelom s  odvojenim RJ45 priključkom na spojeni Data Port upalit će se LED CONT. Na DATA HUB-u ili na mrežnoj kartici počet će blicati LINK-LED da bi identificirao port na HUB-u. Ako port nije spojen, lako se locira sondom PROBE410. Uređaj EASYTEST400 može poslati ton u aktivnu liniju bez ometanja usluga te linije. Prenaponski je zaštićen u svim načinima rada do 120 V AC.
EASYTEST400 dolazi u kompletu s čvrstim “krokodilskim” štipaljkama i specijalnim RJ11 priključkom sa zaštitom od naprezanja i zaštićenim utorima pinova PIN 1+8. To omogućava priključivanje RJ11 priključka u RJ45 utičnicu bez opasnosti da oštetimo PIN1 i PIN 8. U svim načinima rada  EASYTEST400 može se koristiti za određivanje polariteta linije, a u CONT načinu rada otkriva kratke spojeve i prekide do 5 kΩ.
Kapacitivna sonda (Probe410) je izrazito osjetljiva i radi s uređajem EASYTEST400 ili bilo kojim drugim generatorom tona za identificiranje i trasiranje žica i kabela.
Dvostruki prekidač za glasnoću, HIGH i LOW izrađen od milarne membrane koja je izrazito otporna na prašinu i vlagu, omogućava brzo i lako korištenje.
Sonda (Probe410) detektira kabel korištenjem HIGH gumba s udaljenosti do 100 cm. Završno, precizno detektiranje vrši se uključivanjem LOW gumba. Omogućava brzo i lagano trasiranje kabela bez traženja sitnih gumba za pojačavanje zvuka. Dodatni DATA  LED indikator omogućava otkrivanje aktivne ISDN linije bez neke dodatne opreme. Vitak dizajn omogućava vrlo precizno traganje parica, čak i u snopovima. Vrh sonde izrađen od karbonskih vlakana gotovo je neslomljiv i
lako se zamjenjuje.
Sonda (Probe410) ima dodatni zeleni LED indikator snage, koji se pali samo ako je detektiran signal sa Easytest uređaja. Svi nezeljeni šumovi i buka nisu prikazani. Svijetleći LED na vrhu sonde zamjenjuje upotrebu baterije u tamnim razvodnim kutijama.