KE7200

Tijekom razvoja uređaja KE7200 naglasak je stavljen na brzoj i jednostavnoj upotrebi. Zbog tog razloga uređaji KE7200 imaju samo sedam tipki, unatoč velikom broju opcija testiranja.

Uređaj KE7200 svaki put, prije početka testiranja jednim od četiri moguća načina, provjerava vanjski napon spojenih linija. U slučaju da je na liniji prisutan vanjski napon, testiranje neće započeti, a razina prisutnog napona bit će prikazana na uređaju u voltima. Testiranje može započeti samo kada se isključi vanjski napon na linijama.

Testiranje kabela može se obaviti sa ili bez jedinice za daljinsko korištenje uređaja KE7010. Ako se koristi bez daljinske jedinice 7010, izmjerit će se duljina kabela i provjera razdvojene parice. Kada je daljinska jedinica spojena na kraj kabela, mjerenje duljine TDR metodom dovoljno je precizno za određivanje da li je duljina kabela unutar maksimalne granice standarda od 90 m. Ovim testom mogu se mjeriti duljine maksimalno do 150 m. Kartiranje žice prikazano je na glavnom zaslonu. Ovim načinom moguće je prepoznati bilo koji kvar strujnog kruga. Razdvojene parice prikazane su s račvanjem do spojene žice koja se vraća. Mjerena udaljenost do panela prikazana je u desnom polju zaslona. Udaljenosti manje od 2 m se ne prikazuju zbog smanjene preciznosti mjerenja na malim udaljenostima.

Uređaj KE7200 identificira poznatu utičnicu (jack) na prespojnom panelu na dva načina, switch ili hub. Priključite test kabel uređaja KE7200 u kutiju s utičnicama u prostoriji i odaberite Test Link/Blink u izborniku Cable/wire trace. Ovaj test provjerava da li je kutija aktivna na mreži.
Odgovor na ulazni zahtjev nalazi se na statusnoj liniji. Ako postoji aktivna veza, prikazat će se poruka: : "Ethernet 10/100/1000 Mbit connection”, prikazuju se samo prepoznate brzine veze.
Ako priključak nije aktivan prikazat će se poruka: "No connection". Nakon toga možete se prebaciti na jedan od 4 tonska moda prijenosa podataka. Ton traganja odašilje se na svim paricama žice. Pripadajući port na spojnom panelu može se jasno odrediti uz pomoć SONDE.

PoE test prema IEEE 802.3af standardu pokrenite pritiskom na tipku SEL. Uređaj KE7200 aktivira PoE port, na zaslonu se prikazuje informacija o dostupnosti PoE. Ako se PoE može aktivirati, uređaj ga aktivira. Nakon toga se maksimalno opterećuje kabel kako bi se odveo naboj kabela. Uređaj mjeri podatak o maksimalnoj opteretljivosti kabela. Testiranje se izvršava prema IEEE 802.3af standardu koji određuje koliki napon može biti na liniji za određenu struju koja teče kabelom. Ako je napon ispod standardne vrijednosti, uređaj KE7200 / KE7100 smanjuje opterećenje sve dok razina napona ne dostigne normalne vrijednosti unutar granica. Nakon toga proračunava se snaga i prikazuje na zaslonu uređaja.

IP testom, uređaj KE7200 može pretražiti mrežu kako bi pronašao IP adrese i korisnike na mreži. Ovaj test se može izvršiti u DHCP modu ili s nepromjenjivom IP adresom. Ako mreža nadzire i MAC adrese, MAC adresa uređaja KE7200 može se promijeniti. Prvi korak kod testiranja je uključivanje DHCP moda odabirom "IP test/DHCP request". Uspostavlja se veza sa mrežom. Kada je dostupno, prikazuje se na statusnoj liniji. Prikazuje se IP adresa dodijeljena uređaju  KE7200 putem DHCP-a. Započinje potraga za dodijeljenom IP adresom u opsegu dodijeljene adrese. Prikazuje se pronađeni broj. Uređaj KE7200 nakon toga postavlja u red zahtjeve za informacijama adresa koje se izlistavaju na zaslonu. Ako su dostupna imena, prikazuju se na zaslonu, ako nisu, prikazuju se samo IP adrese.

KE 7200 omogućuje prijenos pohranjenih mjerenih podataka u PC (Windows OS) pomoću instaliranog KE Menagera na daljnju obradu s mogućnošću selektiranja i ažuriranja podataka za razne prikaze i ispis. Enternet kablom spojite KE 7200 s PC-om i pokrenite „transmit measurements“. Na ovaj način imati ćete pohranjena sva mjerenja spremna za statističke preglede i ispis u bilo kojem trenutku kao i ispis stanja mjerenih mreža (certifikat).

KE7200 prodaje se u kompletu koji sadrži:
KE7200 network tester; 2 kom. KE7010 ; 3 oklopljena CAT6 test kabela, 0.5m dužine; 1 kom RJ45/RJ11 test kabel, 4/5 pin, 2m dužine; 1 kom RJ45 test kabel s dvije 4-mm banana priključka s krokodilkama, 2m dužine; 1 RJ45/BNC adapter; 1 BNC/F adapter; CD sa programom za Windows; uputstvo i zaštitna futrola.