Klasična garderobna klupa

Garderobna klupa kvalitetne izrade.

Po zahtjevu okvir se moze prilagoditi za pohranu cipela.