Kliješta VDE

VDE kliješta svih oblika i namjena pojedinačno ili u kompletima. Sva u više verzija izolacije, dvokomponentna do potpuno izolirana. Više o tipovima u .pdf ispod slika.