LDTS 100W/m²

LDTS – grijača mreža s dvožilnim kabelom povišene zaštite, promjera 3,6 – 4,6 mm i s hladnim izvodom dužine 3 m. Razmak grijačih kablova iznosi 8,7 cm. Širina mreže je 0,5 m, a namijenjena je za tankoslojne unutrašnje suhe i vlažne sustave grijanja. Ove mreže, radi slabije snage, kao osnovno grijanje instaliraju se ispod drvenih podova. Mogu biti instalirane i ispod svih vrsti podova kao dopunsko grijanje. Važno je napomenuti da se grijači kabel u mreži ne smije kratiti, produživati, doticati se ili prelaziti jedan preko drugog.
O dimenzijama, snagama već iskrojenih grijačih mreža više u .pdf ispod slika.