LPK 80×25

 

Podni kanal s dvije pregrade, zaobljenog poklopca s utorom, dimenzija 80×25 mm, unutarnjih presjeka 450/520/400 mm² s montažnim otvorima za montažu u zid, namijenjen za sve vrste električnih i komunikacijskih razvoda pojedinačno ili u kombinaciji uz rubove podova. Poklopac kanala ima na vrhu poseban utor za montažu tapisona ili sličnih podnih pokrova koji se na taj način uzdižu uz kanal čime se dobiva poseban efekt. Radi preciznije i brže montaže preporučuje se upotreba udarnih tipli. Kanali se isporučuju zajedno s poklopcima u bijeloj boji (RAL 9003) dužine 2 m u kartonskim kutijama (1 kut. 8 kom. ukupno 16 m). Za kanal postoji bogata ponuda dodatne opreme: 8821 L(P) lijeva ili desna završna maska, 8824/12 T-redukcija prijelaz na kanal LHD 20×20, 8824/40 T-redukcija prijelaz na kanal LZK 15×12, 8824/41 T-redukcija prijelaz na kanal LZ 15×12, 8824/43 T-redukcija prijelaz na kanal LO 35, 8824/44 T-redukcija prijelaz na kanal LO 50, 8823/13 L(P) lijeva ili desna završna maska s redukcijom pod kutom 90˚ na kanal LHD 40×20 (npr. za obilazak oko vrata), PN 80×25 elektroinstalacijska kutija za montažu jednostrukih priključnica i aparata, te PN 80×25 2Z elektroinstalacijska kutija za montažu dvostrukih priključnica i aparata. Kapacitet sa 60% popunjenosti unutarnjih promjera kanala su 25 kabela Ø 6 mm ili 13 kabela do promjera Ø 8,3 mm (CYKY 2×1,5) ili 12 kabela do promjera Ø 8,7 mm (CYKY 3×1,5) ili 10 kabela do promjera Ø 9,5 mm (CYKY 4×1,5) ili 9 kabela do promjera Ø 10 mm (CYKY 3×2,5) ili 8 kabela do promjera Ø 10,3 mm (CYKY 5×1,5) ili 7 kabela do promjera Ø 10,9 mm (CYKY 4×2,5) ili 6 kabela do promjera Ø 12,3 mm (CYKY 5×2,5) ili 5 kabela do promjera Ø 13,2 mm (CYKY 4×4) ili 4 kabela do promjera Ø 14,4 mm (CYKY 5×4 ili 4×6) ili 3 kabela do promjera Ø 16 mm (CYKY 5×6).