MONOFLEX -podžbukne

Površinska montaža, u žbuku ili ispod žbuke. Namijenjena montaži u šuplje stijene, pregrade i stropove. Mogu se montirati u prostoriju gdje postoji povećana opasnost od nastanka eksplozije zapaljivih plinova i pare, opasna zona 2 i u prostoriju gdje postoji opasnost od nastanka eksplozije prašine, opasna zona 22.