ORM 12 SIS

ORM 12 SIS- Samostojeći razdjelnik SIS 1, kapacitet 12 optičkih konektora, nosač konektora po izboru, iglasti držač optičkih kazeta, odjeljeni pristup operatora, uvodnica 2xPG 13,5 i 1xPG29 (pigtail-12 otvora), bravice, IP54

ORM 12 SIS- Samostojeći razdjelnik SIS 1, kapacitet 12 optičkih konektora, nosač konektora po izboru, držač varova – 12 pozicija CLBS, odjeljeni pristup operatora, uvodnica 2xPG 13,5 i 1xPG29 (pigtail-12 otvora), bravice, IP54