ORM 24

ORM 24- Nadžbukni razdjelnik RD, kapacitet 24 optičkih konektora, kaskadni nosač konektorskih panela, iglasti držač optičkih kazeta, odjeljeni pristup operatora, uvodnice 2xPG13,5 i 1xPG29 (pigtail – 24 otvora), bravice, IP54

ORM 24- Podžbukni razdjelnik RD, kapacitet 24 optičkih konektora, kaskadni nosač konektorskih panela, iglasti držač optičkih kazeta, odjeljeni pristup operatora, uvodnice 3x30mm i 2x50mm, bravice, IP54

ORM24-Nadžbukni razdjelnik RD, kapacitet 24 optičkih konektora, kaskadni nosač konektorskih panela, iglasti držač optičkih kazeta, uvodnica za nerazdjeljeni kabel, odjeljeni pristup operatora, uvodnice 2xPG13.5 i 1xPG29 (pigtail – 24 otvora), bravice, IP54