ORM 48 RD

ORM 48 RD- Nadžbukni razdjelnik RD, kapacitet 48 optičkih konektora, nosač konektorskih panela, držač optičkih kazeta – box, odjeljeni pristup operatora, uvodnice 4xPG16 i 2xPG29 (pigtail – 24 otvora), bravice, IP54

ORM 48 RD- Podžbukni razdjelnik RD, kapacitet 48 optičkih konektora, nosač konektorskih panela, iglasti držač optičkih kazeta, odjeljeni pristup operatora, uvodnice 4×30 mm i 2×50 mm, bravice, IP54