PFP (PPC) 12 W/m

Grijači kablovi PFP snage 12 W/m zamjenjuju već poznate PPC od kojih se razlikuju samo u položaju termostata koji je sada smješten na spoju između hladnog kraja i grijačeg kabela (PPC na kraju grijačeg kabela). Zahvaljujući integriranom termostatu i završetku dovodnog kabela s utikačem, montaža PFP kabela je pojednostavljena i nema dodatnih troškova za napajanje i regulaciju. Termostat se automatski uključuje pri temperaturi od +3°C čime se osigurava da temperatura cijevi i medija u cijevi nikada ne padne ispod +3°C. PFP kabel ima zaštitu IP X7.
Postupak montaže krajnje je jednostavan i osim PFP kabela i samoljepive aluminijske pasice nije nam potreban nikakav dodatni materijal. Kod zaštite plastičnih cjevovoda, cijevi prije montaže grijačeg kabela moramo omotati cijelom površinom Al samoljepivom pasicom radi boljeg prijenosa topline na površinu cijevi (kod metalnih cijevi ovaj postupak nije nužan).
Prvo samoljepivom Al pasicom fiksiramo termostat uz cijev, a grijači kabel fiksiramo samoljepivom aluminijskom pasicom (ili temperaturno otpornim stezajućim vezicama) na kraju, sredini i početku. Između fiksiranih dijelova, ako je kabel duži od cijevi, odredimo nekoliko mjesta za učvršćenje vodeći računa da viškovi kabela budu podjednaki. Višak omotamo oko cijevi svaki slijedeći na suprotnu stranu i sve skupa cijelom površinom omotamo Al pasicom. Na tako pripremljenu cijev postavljamo izolaciju čija debljina ovisi o presjeku cijevi i najnižim mjerenim temperaturama tako da čim više smanjimo gubitke topline. Stavljanje izolacije je obavezno za normalno funkcioniranje zaštite od zamrzavanja.