PK 110×70 D

 

Parapetni kanal dvostrukih stjenka, dimenzija 110×70 mm, unutarnjih presjeka 5500 mm² s montažnim otvorima na dnu kanala, namijenjen za sve vrste električnih i komunikacijskih razvoda pojedinačno ili u kombinaciji. Radi preciznije i brže montaže preporučuje se upotreba udarnih tipli. U otvor kanala pomoću kutije-nosača aparata KPPK montiraju klasične podžbukne priključnice i aparati zajedno s svojim okvirima. Parapetni kanali isporučuju se zajedno s poklopcima bijele boje (RAL 9003) u dužini 2 m u kartonskim kutijama (1 kut. 3 kom. ukupno 6 m). Za kanal postoji bogata ponuda dodatne opreme: 8451 završna maska, 8452 spojnica, 8453 kut 90˚, 8454 T-maska, 8455 kut unutarnji, 8456 kut vanjski, 8457 ulazna maska, KPPK kutija-nosača aparata, PEKE 60 i PKS 70/60 pregrade kanala, te zaštitni metalni kanali SK 40×20 i SK 40×33. Kapacitet s 60% popunjenosti unutarnjih promjera kanala su 92 kabela Ø 6 mm ili 48 kabela do promjera Ø 8,3 mm (CYKY 2×1,5) ili 44 kabela do promjera Ø 8,7 mm (CYKY 3×1,5) ili 37 kabela do promjera Ø 9,5 mm (CYKY 4×1,5) ili 33 kabela do promjera Ø 10 mm (CYKY 3×2,5) ili 31 kabel do promjera Ø 10,3 mm (CYKY 5×1,5) ili 28 kabela do promjera Ø 10,9 mm (CYKY 4×2,5) ili 22 kabela do promjera Ø 12,3 mm (CYKY 5×2,5) ili 19 kabela do promjera Ø 13,2 mm (CYKY 4×4) ili 16 kabela do promjera Ø 14,4 mm (CYKY 5×4 ili 4×6) ili 13 kabela do promjera Ø 16 mm (CYKY 5×6).