PK 140×70 D

 

Parapetni kanal dvostrukih stjenka, dimenzija 140×70 mm, unutarnjih presjeka 7200 mm² s montažnim otvorima na dnu kanala, namijenjen za sve vrste električnih i komunikacijskih razvoda pojedinačno ili u kombinaciji. Radi preciznije i brže montaže preporučuje se upotreba udarnih tipli. U otvor kanala pomoću kutije-nosača aparata KPPK montiraju klasične podžbukne priključnice i aparati zajedno s svojim okvirima. Parapetni kanali isporučuju se zajedno s poklopcima bijele boje (RAL 9003) u dužini 2 m u kartonskim kutijama (1 kut. 3 kom. ukupno 6 m). Za kanal postoji bogata ponuda dodatne opreme: 8461 završna maska, 8462 spojnica, 8463 kut 90˚, 8464 T-maska, 8465 kut unutarnji, 8466 kut vanjski, 8467 ulazna maska, KPPK kutija-nosača aparata, PEKE 60 i PKS 70/60 pregrade kanala, te zaštitni metalni kanali SK 40×20 i SK 40×33. Kapacitet sa 60% popunjenosti unutarnjih promjera kanala su 120 kabela Ø 6 mm ili 63 kabela do promjera Ø 8,3 mm (CYKY 2×1,5) ili 57 kabela do promjera Ø 8,7 mm (CYKY 3×1,5) ili 48 kabela do promjera Ø 9,5 mm (CYKY 4×1,5) ili 43 kabela do promjera Ø 10 mm (CYKY 3×2,5) ili 41 kabel do promjera Ø 10,3 mm (CYKY 5×1,5) ili 36 kabela do promjera Ø 10,9 mm (CYKY 4×2,5) ili 29 kabela do promjera Ø 12,3 mm (CYKY 5×2,5) ili 25 kabela do promjera Ø 13,2 mm (CYKY 4×4) ili 21 kabel do promjera Ø 14,4 mm (CYKY 5×4 ili 4×6) ili 17 kabela do promjera Ø 16 mm (CYKY 5×6).