Regulator IRT 01

Regulator temperature posebno konstruiran za regulaciju u IC kabinama. Regulator održava postavljenu željenu temperaturu površine grijačih panela (od 20°C do 80°C), određuje vrijeme grijanja IC kabine (od 1 min do 99 min) i prilikom uključenja pali svjetlo unutar kabine koje se automatski isključuje 1 min nakon završenog termina grijanja. Na regulator se može priključiti najviše 6 IRC panela ukupne snage do 3,4 kW od kojih jedan mora biti opremljen temperaturnom sondom (IRC 575 S). IRT 01 isporučuje se sa napojnom jedinicom s konektorima, spojnim kabelom, kabelom za osvjetljenje (svjetlo nije u kompletu), priključnim kabelom s Shuko  utikačem, uputstvom za rukovanje i montažu i 8 kom montažnih vijaka. Napojna jedinica na sebi ima različite konektore za spajanje regulatora i grijaćih panela tako da je kompletna montaža i spajanje pojednostavljeno čime je omogućena kompletna montaža grijanja i rasvjete IC kabine i manje vještim „sam svoj“ majstorima. Preporuka za montažu je skriveni dio IC kabine van dosega korisnika, najbolje ispod klupe. Digitalna kontrolna jedinica za temperaturu i vrijeme grijanja montira se unutar kabine na pogled i dohvat korisnicima. Pritiskom srednjeg tipkala uključujemo ili isključujemo grijanje. Nakon uključenja aktivira se grijanje panela na postavljenu temperaturu u zadanom vremenu i pali se osvjetljenje kabine (svjetlo nije u kompletu). Ponovnim pritiskom srednjeg tipkala sve se ugasi. Isključenje se automatski regulira istekom zadanog vremena. Minutu prije automatskog isključenja naizmjence se počinju paliti gornji i donji displej. Po isteku zadnje minute oba displeja se gase i grijanje se isključuje. Radi sigurnog izlaza iz kabine svijetlo će biti upaljeno još jednu minutu.