Samo vulkanizirajuća izolir traka

Samo vulkanizirajuća izolir traka odličnih dielektričnih svojstava, vremenski otporna (UV), za izolaciju srednjenaponskih kablova do 69 kV, otporna na koroziju, kiseline i lužine. Više u .pdf ispod slika