TERMOSTATI

Termostati za podna grijanja

Analogni termostati

Analogni termostati odlikuju se jednostavnim rukovanjem, pouzdani su i trajni. Funkcije kontrole temperature prostora i poda i mogućnost izbora pojedinih opcija, te mogućnost mehaničkog izbora pojedinih temperatura i režima rada, potvrđuju većinski izbor korisnika u čemu važno mjesto zauzima i cijena.

Digitalni termostati

Visoko sofisticirani digitalni elektronički termostati za podna grijanja daju, uz mogućnost upravljanja svim parametrima podnog grijanja, uštede i praćenje troškova grijanja. Precizni su i pregledni, opremljeni elektronikom koja sama proračunava trajanje grijanja uz reduciranje snage grijanja gdje se postižu velike uštede. Jednostavni su za programiranje i nude široke mogućnosti automatskog mijenjanja temperatura tijekom dana i noći. Svim izbornicima, parametrima i podacima upravljamo tasterima ili dodirom ekrana (touchscreen). Na ekranima su u svakom trenutku prikazani relevantni podaci npr. faza grijanja, temperatura, dan i sat.

Termostati za vanjska grijanja

A1d regulator topline s digitalnim ekranom. Regulatori temperature 230V, od -20 do 70 C, mehanička regulacija s odstupanjem max 5 C. Montaža na DIN noseću letvu. Broj iza slova A označava broj 16A sklopnika i ulaza za temperaturna osjetila(sonde). A1-1,5 modula, A2-3 modula, A4-6 modula DIN.

Regulacijski uređaj, 230 V, 16A, LCD ekran, dva modela rada grijanje/hlađenje, prikaz stvarne, zadane temp. i postavljenih parametara.

Termostati za staklene GR i mramorne MR grijaće panele

Regulacija grijanja GR (MR) panela pomoću digitalnog bežičnog termostata BPT-SP koji u kombinaciji s modulima i GSM modulom uključuje ili isključuje grijanje do 255 grijaćih jedinica.

Regulacija grijanja GR panela pomoću bežičnog termostata BPT-SP u kombinaciji s modulima SP1, SP2 ili SP3 koji uključuju ili prekidaju napajanje GR (MR) grijaćih panela ovisno o postavljenoj željenoj temperaturi. Uz GSM modul PH-GST 1 moguće je mobitelom kontrolirati grijanje i zadavati nove parametre.
Digitalni termostat mjeri temperaturu prostora gdje je postavljen (prenosivi na stalku ili na stalku fiksiranom na zidu). Prema mjerenim i postavljenim parametrima bežičnim putem preko prijemnika SP (mogućnost spajanje na max. 255 prijemnika) uključuje ili isključuje grijanje. Jednostavno programiranje temperature prostora od 2-39°C, postavljanje osjetljivosti uključivanja od 0,1 do 1,5°C, modulacija PWM, fuzzy logika, 9 izbornih programa, svaki program 6 promjena u 24 sata, tjedno programiranje, jednostavno povezivanje s prijemnicima (mogućnost spajanje na max. 255 prijemnika), domet 35 m u zatvorenim prostorima, napajanje 2×1,5V AA baterije (nisu u paketu), moguće daljinsko upravljanje pomoću SMS poruka uz dodatni GSM modul.
Prijemnici spajaju napajanje s grijačem. Obostrani bežični signal za ukapčanje/iskapčanje primaju s daljinskog digitalnog termostata uz potvrdu prijemnika da je primio signal. Radno stanje prijemnika dodatno je signalizirano LED diodama.
GSM modul služi za daljinsko upravljanje termostatom Fenix BPT-SP. Pomoću SMS poruka s Vašeg mobitela moguće je regulirati temperaturu željenih prostora ili utvrditi aktualnu situaciju u prostorima koje kontrolira termostat. SIM kartica za modul nije u paketu.