Viv Mat grijače folije

Grijače folije Viv Mat isijavaju toplinsko infracrveno zračenje ultra-dugih valnih dužina koje pogoduju grijanju vivarija ili terarija. Gmazovi apsorbiraju takvo zračenje koje uveliko sliči njihovom grijanju u prirodnim sredinama. Grijače folije Viv Mat radi manjih razlika dužine i širine teže kvadratnom obliku i namijenjene su grijanju cijelih ili većinskih ploha vivarija ili terarija. Folije se montiraju ispod ili na stjenku vivarija ili terarija i mogu se koristiti kao 24 satno grijanje. Kod nekih aplikacija Ultratherm folije se mogu koristiti i bez termostata. Uz mnoge druge primjene grijače folije Viv Mat preporučuju se za grijanje kornjača, guštera i sitnih glodavaca.
Tipovi, dimenzije i snage grijanja grijaćih folija Viv Mat navedene su u  Viv_Mat.pdf