Viv Strip grijače trake

Grijače trake Viv Strip isijavaju toplinsko infracrveno zračenje ultra-dugih valnih dužina koje pogoduju grijanju vivarija ili terarija. Gmazovi apsorbiraju takvo zračenje koje uveliko sliči njihovom grijanju u prirodnim sredinama. Grijače trake Viv Strip radi velikih razlika dužine i širine imaju oblik trake i namijenjene su grijanju većinskih ploha uskih oblika vivarija ili terarija. Folije se montiraju ispod ili na stjenku vivarija ili terarija i mogu se koristiti kao 24 satno grijanje. Kod nekih aplikacija Ultratherm folije se mogu koristiti i bez termostata. Uz mnoge druge primjene grijače trake Viv Strip radi svog izduženog oblika preporučuju se za grijanje gmazova.
Tipovi, dimenzije i snage grijanja grijaćih traka Viv Strip navedene su u  Viv_Strip.pdf